Masa pelayan yang ditentukan akan dipaparkan dalam terminal