Bahasa rasmi Syarikat adalah bahasa Inggeris dan Pelanggan perlu sentiasa membaca dan merujuk kepada Laman Web utama bagi semua maklumat dan pendedahan tentang Syarikat dan aktivitinya. Terjemahan atau maklumat yang disediakan dalam bahasa selain daripada bahasa Inggeris adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak mengikat Syarikat atau mempunyai apa-apa kesan, Syarikat tidak mempunyai tanggungjawab atau kebolehpercayaan mengenai kebenaran maklumat di dalamnya.

Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti. Dengan mengakses Website seluruh dunia ini ("Laman Web") dan mana-mana halaman ini, ia menunjukkan bahawa anda telah membaca, mengakui dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat, mengakses Laman Web ini. LiteForex, Ltd. rizab hak untuk mengubah ini terma penggunaan yang anda adalah bertanggungjawab untuk sentiasa mengkaji dan terus menggunakan Laman Web ini merupakan perjanjian untuk perubahan-perubahan tersebut.

1. PERUNTUKAN AM

1.1. Perjanjian lesen (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian) dibuat berkesan antara LiteForex Investments Limited yang diwakili oleh rakan kongsi yang bergabung (selepas ini dirujuk sebagai pihak Syarikat) dan mana-mana individu atau undang-undang unit (selepas ini dirujuk sebagai pelanggan). Perjanjian ini adalah merupakan sebahagian daripada pakej dokumen awam itu, menurut yang Syarikat menyediakan perkhidmatan (termasuk perkhidmatan kewangan dan maklumat, dan sebagainya) kepada pelanggan-pelanggannya.

1.2. Apabila pelanggan memilih perkhidmatan syarikat itu atau jika tidak berinteraksi dengan Syarikat, kecelaruan sepenuhnya bersetuju dengan terma dan syarat-syarat semua dokumen-dokumen secara umum sebagai. Pelanggan hendaklah dengan serta-merta terhenti semua interaksi dengan Syarikat, jika pelanggan tidak bersetuju dengan apa-apa barang (Seksyen, bahagian) apa-apa dokumen awam Syarikat (iaitu: Jika pelanggan tidak bersetuju dengan syarat-syarat penggunaan maklumat yang disediakan oleh Syarikat, dll.).

1.3. Perjanjian menentukan hak-hak dan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat (Syarikat, pelanggan, pihak ketiga) yang datang kepada kewujudan, apabila bahan-bahan maklumat apa-apa jenis atau format, diterbitkan oleh Syarikat secara yang betul Laman Web Rasmi, yang boleh didapati pada https://www.liteforex.eu, akan dipindahkan, disiarkan atau diterbitkan dalam apa jua cara lain (iaitu: maklumat yang disiarkan di laman-laman Internet yang lain dimiliki oleh Syarikat atau salah satu rakan kongsi gabungan, berita ekonomi yang disiarkan melalui terminal pelanggan, dll.).

1.4. Dalam perjanjian undang-undang unit atau individu-individu yang menerima maklumat dari Syarikat Web-server (tapak), yang terletak di alamat tersebut di atas, atau server dagangan Syarikat, dan menggunakan maklumat dalam apa jua cara, adalah dianggap maklumat pengguna.

1.5. Dalam Perjanjian ini terpakai kepada maklumat, Syarikat Web-server (tapak), yang diterbitkan atau disiarkan, disebarkan, atau disiarkan melalui saluran maklumat lain atau dihasilkan semula pada pembawa maklumat lain, termasuk salinan keras (kertas).

1.6. Peraturan-peraturan lain, dokumen-dokumen undang-undang dan awam digunakan pada jenis maklumat yang tertentu. Terutamanya:

1.6.1 Logo syarikat adalah tanda niaga berdaftar dan dilindungi oleh undang-undang masing-masing, khususnya undang-undang cap dagangan antarabangsa;

1.6.2 Berita ekonomi makro (suapan berita) ialah sifat bukan eksklusif Syarikat, di bawah lesen yang dikeluarkan oleh Dow Jones & Syarikat Inc. (USA), dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan undang-undang Harta Intelek lain;

1.6.3 Hak cipta atas bahan-bahan yang diterbitkan pada pelayan-Web Syarikat oleh pihak ketiga yang dilindungi oleh undang-undang negara penulis kewarganegaraan dan undang-undang antarabangsa;

1.6.4 Hak cipta atas bahan-bahan yang diterbitkan Syarikat Web-pelayan (tapak) oleh Syarikat itu sendiri (dalam namanya sendiri) adalah dilindungi oleh undang-undang antarabangsa.

2. DEFINISI ASAS YANG DIGUNAKAN DI DALAM PERJANJIAN

2.1. Terminologi berikut digunakan dalam Perjanjian mempunyai erti yang dinyatakan, jika tidak dinyatakan di dalam Perjanjian:

2.1.1 Syarikat Web-server (tapak) adalah sistem perisian dan perkakasan yang disambungkan ke Internet dan mampu memberi maklumat atas permintaan. Bersama-sama ini, untuk menerima maklumat daripada pelayan Web (tapak), terlebih dahulu kebenaran mungkin atau tidak mungkin diperlukan dari pelanggan (maklumat pengguna), Walau bagaimanapun, peruntukan Perjanjian sama-sama terpakai bagi maklumat dihantar melalui saluran yang terbuka, tanpa kebenaran, dan melalui saluran yang selamat, jika diberikan kebenaran adalah berjaya.

2.1.2 Pelayan perdagangan Syarikat ini adalah sebuah perisian dan perkakasan sistem disambungkan ke Internet dan mampu memberi jumlah tertentu maklumat atas permintaan, jika diberikan kebenaran adalah berjaya. Khususnya, maklumat ini mungkin termasuk aliran sebut harga instrumen kewangan dan berita ekonomi.

2.1.3 Proses menerima maklumat oleh pengguna merujuk kepada data yang diterima daripada pelayan Syarikat (atau lain-lain memancar peranti atau sistem) oleh pelanggan perkakasan (jika perkakasan disediakan bersambung ke Internet atau lain-lain saluran komunikasi). Berkaitan maklumat hilang (dihasilkan semula) pada salinan, dengan ini adalah (a) process(es) yang berkaitan dengan pengambilalihan, membaca dan memahami maklumat.

2.1.4 Maklumat atau data yang diwakili dalam bentuk elektronik atau lain-lain: teks (mempunyai sebarang sifat dan apa-apa kandungan, termasuk teks-teks yang dienkripsi, seperti skrip, kata laluan, dan sebagainya), imej, elemen-elemen Reka bentuk dan gambar, serta rekod-rekod audio dan video.

2.1.5 Penggunaan maklumat merujuk kepada kemungkinan melihat data menggunakan perisian yang dipasang pada perkakasan pelanggan (terminal pelanggan, pelayar, dll) atau kemungkinan menukar, menyalin, pendua atau memindahkan kepada pengangkut lain atau untuk merubah (dalam khususnya, pengeluaran salinan keras), pendua dan menghapuskan maklumat ini dengan apa jua cara. Pemindahan data kepada pihak ketiga dengan apa cara juga dianggap maklumat penggunaan.

3. HAK DAN TANGGUNGJAWAB KLIEN

3.1. Apabila menggunakan maklumat, sama ada yang diterbitkan Syarikat pelayan Web (tapak) atau siaran (diterbitkan) dalam apa-apa cara lain, pelanggan hendaklah:

3.1.1. Memberikan semasa pendaftaran tepat, sebenar dan maklumat lengkap peribadi (setakat yang perlu bagi pendaftaran); dalam kes bahawa terdapat perubahan sebenar dalam data ini (sebagai contoh, perubahan tempat tinggal, nama (bagi apa-apa sebab), nombor telefon atau lain-lain data pendaftaran peribadi), sila buat pengubahsuaian berkenaan tepat pada masanya. Data pendaftaran boleh ditukar, misalnya, dengan menghubungi kakitangan Syarikat yang berkaitan melalui borang hubungi.

3.1.2 Jangan cuba untuk mendaftar pihak ketiga di laman web ini, walaupun parti ini yang mengetahui atau mempunyai anda diminta untuk berbuat demikian; oleh yang demikian mana-mana orang yang berhasrat untuk mendaftar di laman web ini hendaklah berbuat demikian secara bebas.

3.1.3 Membuat persiapan yang sewajarnya bagi memastikan keselamatan data, yang boleh digunakan untuk mendapatkan laluan (kebenaran) daripada mana-mana sistem (Perkhidmatan) yang disediakan oleh Syarikat. Peraturan ini terpakai untuk kata laluan, login, nombor pengenalan, dan sebagainya.

3.1.4 Mematuhi undang-undang antarabangsa yang berkesan, serta undang-undang dalam negara pelanggan dengan mengambil kira undang-undang hak cipta dan perlindungan Harta Intelek.

3.1.5 Jangan cuba untuk menggunakan Syarikat Web-pelayan (tapak) menggunakan perisian dengan tujuan untuk menghalang (atau merosakkan) operasi (tapak) pelayan Web, Perkhidmatan individu, atau sebab pelayan dan/atau perkhidmatan individu (dapat pelayan dan/atau perkhidmatan individu), atau dalam apa-apa cara lain bebas-operability mengganggu operasi biasa pelayan. Secara khususnya, pelanggan akan cuba mengumpul data bukan awam atau maklumat yang dimiliki oleh pihak ketiga secara automatik, klien akan cuba untuk mendaftar secara automatik. Selain itu, pelanggan tidak akan cuba untuk memuat di pelayan Web (tapak) atau server dagangan dengan maklumat yang tidak berguna bertujuan menyebabkan kerosakan dan / atau untuk menghalang capaian yang biasa pengguna lain kepada web atau server dagangan.

3.1.6 Bertanggungjawab sepenuhnya dan semata-mata, menurut undang-undang yang berkesan dan dokumen awam Syarikat, semua tindakan yang dijalankan dengan menggunakan akaun pelanggan, termasuk tindakan-tindakan yang menyebabkan kerosakan atau kerugian kepada Syarikat (iaitu: pelanggan bertanggungjawab ke atas mana-mana menyalahi undang-undang (atau tidak konsisten dengan dokumen awam Syarikat) tindakan-tindakan yang dibuat melalui akaunnya).

3.1.7 Jangan gunakan mana-mana perkhidmatan yang membenarkan penerbitan mana-mana data, atau dalam apa-apa cara yang lain (serta menyalahi undang-undang) menerbitkan maklumat pelayan Web (tapak) Syarikat, yang mengandungi ancaman, discredits atau menyalahgunakan kehormatan dan maruah daripada pihak ketiga, kesat atau lucah (khususnya yang mengandungi kata-kata yang menyakitkan hati), menyokong diskriminasi kaum, agama, dan ethnical dan permusuhan, atau apa-apa maklumat yang secara langsung atau tidak langsung melanggar hak asasi manusia yang terlindung , hak rakyat atau entiti undang-undang (khususnya, sebarang maklumat yang diterbitkan dalam apa jua bentuk (format), termasuk login (nama samaran), persidangan penerbitan, dll.).

3.2. Dari segi ekonomi berita yang disiarkan oleh Syarikat di bawah lesen Dow Jones & Syarikat Inc. (USA), pelanggan hendaklah:

3.2.1 Mematuhi undang-undang harta intelektual dan hak cipta yang berkesan..

3.2.2 Simpan, menyalin, mengeluarkan semula, menyebarkan, Pindahan melalui saluran komunikasi atau dengan apajua cara lain, tidak menyiarkan, tidak mencipta maklumat sendiri berdasarkan berita, tidak membiak di udara, tidak mengeluarkan dan/atau salinan berita.

3.2.3 Menggunakan berita untuk tujuan peribadi sebagai sumber maklumat atau, mengikut budi bicaranya sendiri, sebagai asas untuk analisis sesuatu keadaan ekonomi.

3.2.4 Tidak menggunakan untuk tujuan komersil, tidak tidak menjual atau memberi akses kepada Suruhanjaya.

3.3.Apabila menggunakan maklumat yang diberikan oleh Syarikat, pelanggan mempunyai hak untuk:

3.3.1 Secara bebas memilih mengikut budi bicara peribadi dan untuk kegunaan peribadi mana-mana maklumat yang diterbitkan oleh Syarikat pada pelayan Web (tapak) atau disiarkan melalui terminal pelanggan atau melalui saluran lain.

3.3.2 Menggunakan sebarang maklumat untuk kegunaan peribadi ke tahap di mana ia tidak melanggar perjanjian lesen.

4. SYARIKAT HAK DAN TANGGUNGJAWAB

4.1. Apabila menyediakan klien dengan maklumat (dengan apa-apa cara melalui mana-mana saluran) atau menerbitkan maklumat yang boleh diakses secara percuma, Syarikat hendaklah:

4.1.1 Mengambil setiap langkah yang mungkin menjadikan maklumat sebenar, tepat, lengkap, tepat, konsisten dan berguna.

4.1.2 Mempertimbangkan permintaan pelanggan pertamanya dan konsisten melaraskan kelantangan, komposisi dan kualiti maklumat yang boleh didapati atau maklumat yang secara peribadi disiarkan melalui saluran komunikasi yang selamat.

4.2. Apabila menyediakan klien dengan maklumat (dengan apa sahaja bermaksud melalui apa sahaja saluran) atau menerbitkan maklumat yang boleh diakses secara percuma, Syarikat mempunyai hak untuk:

4.2.1 Laras, tambah, alih keluar, dan mengubah seluruh struktur, komposisi dan kualiti maklumat mengikut budi bicara sendiri.

4.2.2. Cipta atau alih keluar perkhidmatan yang dihoskan pada pelayan-Web Syarikat, dan untuk menghadkan hak capaian kepada perkhidmatan ini atas budi bicara sendiri.

4.2.3. Mengambil keputusan-keputusan berhubung dengan penyediaan maklumat yang tersedia secara terbuka (melalui saluran awam) atau dengan cara rahsia (melalui saluran selamat, tertakluk kepada kebenaran berjaya) mengikut budi bicara sendiri.

4.2.4 Mengambil keputusan-keputusan berhubung dengan harga maklumat yang diberikan, akses (langganan) ini atau perkhidmatan tersebut yang dihoskan di Laman Web Syarikat atas budi bicara sendiri. Secara khususnya, pihak Syarikat mempunyai hak untuk mengenakan yuran tambahan untuk menggunakan ini atau itu maklumat atau perkhidmatan.

5. TANGGUNGJAWAB PIHAK-PIHAK

5.1. Syarikat 's Web-server (tapak) yang rasmi, termasuk semua perisian dikendalikan Syarikat Web-pelayan (tapak): kandungan grafik, audio, video, dan teks boleh diakses untuk kegunaan seadanya. Syarikat tidak menjamin bahawa laman web atau perkhidmatan yang sesuai (secara optimum), memenuhi idea-idea tertentu atau jangkaan pengguna individu atau sekumpulan pengguna dengan menggunakan untuk tujuan tertentu yang pengguna ada dalam fikiran. Syarikat tidak menjamin bahawa mana-mana keputusan (jangkaan, sepatutnya, atau mungkin) akan diperolehi dengan menggunakan pelayan Web (tapak) dan/atau mana-mana perkhidmatan yang berasingan.

5.2. Dari segi berita ekonomi yang disiarkan di bawah lesen daripada Dow Jones & Syarikat Inc. (USA), Syarikat mahupun pemegang sah boleh menjamin bahawa maklumat adalah lengkap, tepat, tetap (berkala), dan mereka tidak menanggung bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kehilangan, yang entah bagaimana berkaitan dengan penggunaannya, penggunaan maklumat tersebut di atas, walaupun bebas digunakan atau tidak sesuai dengan syarat ianya menyedari potensi kerugian atau kerosakan sedemikian.

5.3. Dari segi analitik, kewartawanan atau pendidikan boleh didapati maklumat yang diterbitkan oleh Syarikat atau disiarkan melalui saluran komunikasi, Syarikat menafikan apa-apa jaminan (secara langsung dan tidak langsung/sepatutnya), tidak kira pemilik hak cipta (hak-hak penulis) maklumat.

5.4. Pihak akan bertanggungjawab di bawah undang-undang yang berkesan, apabila mereka menubuhkan hubungan menurut Perjanjian.

6. PINDAAN

6.1. Syarikat mempunyai hak untuk membuat pindaan kepada Dasar Privasi ini. Khususnya, ini boleh berlaku dalam kes-kes yang tidak diterangkan secara langsung atau tidak langsung dalam edisi semasa Dasar Privasi, atau jika satu peraturan atau undang-undang yang lepas yang memerlukan apa-apa pindaan atau tambahan.

6.2. Prosedur pemindaan:

6.2.1 Sekiranya pindaan dibuat, Syarikat perlu memberitahu Pelanggan dengan melaras notis berkaitan di Laman web Syarikat rasmi dan dengan menghantar mesej berkaitan kepada Pelanggan melalui sistem surat dalaman.

6.2.2 Melaras notis berkaitan di Laman Web Syarikat dan menghantar mesej melalui surat dalaman dianggap memadai bagi Polisi Kerahsiaan Pelanggan untuk pindaan, sama ada Pelanggan membaca dan faham teks atau mengabaikannya.

6.2.3 Dokumen dipinda akan efektif selepas 5 (lima) hari falak penuh (120 jam) mengikut penerbitan notis di Laman Web Syarikat, sebelumnya notis hanya mempunyai sifat informatif.

6.2.4 Dokumen yang dipinda segera digunakan atas mana-mana akaun yang mendaftar selepas penerbitannya (tanpa mengira akaun-akaun lain didaftarkan lebih awal, yang pemegangnya mungkin memiliki). Dokumen dipinda digunakan atas akaun dagangan yang telah didaftarkan sebelumnya bagi tarikh dokumen itu diperkatakan memberi kesan.

6.2.5 Dalam kes bahawa peraturan atau undang-undang yang diperkenalkan, yang memerlukan suatu pindaan yang sama ke dalam Perjanjian ini, maka peraturan atau undang-undang boleh digunakan dengan serta-merta selepas tarikh kuatkuasa Akta berkanun berkaitan, sama ada yang perlu pindaan dan/atau penambahan dibuat atau tidak. Peraturan-peraturan perjanjian yang bercanggah dengan peraturan baru diperkenalkan atau undang-undang menjadi batal satu pindaan berkaitan dokumen tersebut di atas itu pergi berkuat kuasa.

7. PERUNTUKAN AKHIR

7.1. Syarikat menganggap tugas-tugas yang berkaitan dengan penyediaan maklumat yang sah sokongan yang berterusan dan tepat pada masanya dan penyediaan capaian kepada maklumat perkhidmatan kepada pelanggan dengan urusan penghormatan. Walau bagaimanapun, syarat-syarat yang tidak dikawal oleh Syarikat, boleh muncul dan membuat tugas-tugas tersebut di atas yang bermasalah atau mustahil.

7.2. Semua pertikaian yang mungkin berlaku hendaklah diselesaikan menurut undang-undang yang berkesan dan dokumen awam Syarikat melalui rundingan atau tuntutan.

8. PENERIMAAN OLEH PELANGGAN

8.1. Saya bersetuju dengan semua syarat (perenggan, fasal-fasal) dokumen awam Syarikat untuk menggunakan perkhidmatan Syarikat dan akan segera berhenti menggunakan perkhidmatan Syarikat jika berlaku percanggahan.