Simbol Jenama Jual Beli Jarak1 Penukaran Panjang2 Penukaran Pendek2
#AAPL 156.48 156.79 0 -4.12176 -3.07824
#CSCO -4.12176 -3.07824
#FB 171.37 173 0 -4.12176 -3.07824
#HPQ 22.05 22.26 0 -4.12176 -3.07824
#INTC 40.75 40.96 0 -4.12176 -3.07824
#MSFT 79.06 79.37 0 -4.12176 -3.07824
#GOOG 988.31 990.09 0 -4.12176 -3.07824
Pelarasan dividen (?)
Simbol Jenama TarikhDividen lepas Pembayaran Dividen Matawang
APPLE INC #AAPL 2017-08-10 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-10-04 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-09-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-11-06 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-11-15 0.42 USD
Simbol Jenama Jual Beli Jarak1 Penukaran Panjang2 Penukaran Pendek2
#AAPL 156.48 156.79 0 -4.1218 -3.0782
#CSCO -4.1218 -3.0782
#FB 171.37 173 0 -4.1218 -3.0782
#HPQ 22.05 22.26 0 -4.1218 -3.0782
#INTC 40.75 40.96 0 -4.1218 -3.0782
#MSFT 79.06 79.37 0 -4.1218 -3.0782
#GOOG 988.31 990.09 0 -4.1218 -3.0782
Pelarasan dividen (?)
Simbol Jenama TarikhDividen lepas Pembayaran Dividen Matawang
APPLE INC #AAPL 2017-08-10 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-10-04 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-09-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-11-06 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-11-15 0.42 USD
Simbol Jenama Jual Beli Jarak1 Penukaran Panjang2 Penukaran Pendek2
#AAPL 156.48 156.79 0 -4.1218 -3.0782
#CSCO -4.1218 -3.0782
#FB 171.37 173 0 -4.1218 -3.0782
#HPQ 22.05 22.26 0 -4.1218 -3.0782
#INTC 40.75 40.96 0 -4.1218 -3.0782
#MSFT 79.06 79.37 0 -4.1218 -3.0782
#GOOG 988.31 990.09 0 -4.1218 -3.0782
Pelarasan dividen (?)
Simbol Jenama TarikhDividen lepas Pembayaran Dividen Matawang
APPLE INC #AAPL 2017-08-10 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-10-04 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-09-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-11-06 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-11-15 0.42 USD