Simbol Saiz Lot Jarak1 Berhenti & Had Swap Beli2 Swap Jual2
BTCUSD 1 31010.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 31010.0 0 -0.79005 -0.84525
Simbol Saiz Lot Jarak1 Berhenti & Had Swap Beli2 Swap Jual2
BTCUSD 1 39010.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 42480.0 0 -0.79005 -0.84525
Simbol Saiz Lot Jarak1 Berhenti & Had Swap Beli2 Swap Jual2
BTCUSD 1 2001.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 2154.0 0 -0.79005 -0.84525
Simbol Saiz Lot Jarak1 Berhenti & Had Swap Beli2 Swap Jual2