Simbol Saiz Lot Jarak1 Berhenti & Had Swap Beli2 Swap Jual2
BTCUSD 1 964015.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 775210.0 0 -0.79005 -0.84525
Simbol Saiz Lot Jarak1 Berhenti & Had Swap Beli2 Swap Jual2
BTCUSD 1 868700.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 707400.0 0 -0.79005 -0.84525
Simbol Saiz Lot Jarak1 Berhenti & Had Swap Beli2 Swap Jual2
BTCUSD 1 93916.8 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 76502.2 0 -0.79005 -0.84525
Simbol Saiz Lot Jarak1 Berhenti & Had Swap Beli2 Swap Jual2