Simbol Saiz Lot Jarak * Berhenti & Had Swap * Beli Swap * Jual
XAUUSD 100 65.0 0 -10.8 7.2
XAGUSD 5000 60.0 0 -12.672 0.832
Simbol Saiz Lot Jarak * Berhenti & Had Swap * Beli Swap * Jual
XAUUSD 100 80.0 120 -10.8 7.2
XAGUSD 5000 10.0 7 -1.2672 0.0832
Simbol Saiz Lot Jarak * Berhenti & Had Swap * Beli Swap * Jual
XAUUSD 100 4.0 0 -10.8 -1.2
XAGUSD 5000 4.0 0 -12.672 0.832
Simbol Saiz Lot Jarak * Berhenti & Had Swap * Beli Swap * Jual