Simbol Saiz Lot1 Jarak2 Berhenti & Had Swap Long3 Swap Short3
XAUUSD 100 66.0 0 -6 1.5
XAGUSD 5000 63.0 0 -5.6 1.1
Simbol Saiz Lot1 Jarak2 Berhenti & Had Swap Long3 Swap Short3
XAUUSD 100 94.0 0 -6 1.5
XAGUSD 5000 91.0 0 -5.6 1.1
Simbol Saiz Lot1 Jarak2 Berhenti & Had Swap Long3 Swap Short3
XAUUSD 100 5.9 0 -4 1.5
XAGUSD 5000 5.2 0 -3 -0.5
Simbol Saiz Lot1 Jarak2 Berhenti & Had Swap Long3 Swap Short3