Simbol Saiz Lot Jarak1 Berhenti & Had Swap Long2 Swap Short2
UKBrent 1 113.0 0 -3.65 1.01
USCrude 1 102.0 0 -4.45 -0.2
Simbol Saiz Lot Jarak1 Berhenti & Had Swap Long2 Swap Short2
UKBrent 1 301.0 0 -3.65 1.01
USCrude 1 286.0 0 -4.45 -0.2
Simbol Saiz Lot Jarak1 Berhenti & Had Swap Long2 Swap Short2
UKBrent 1 10.5 0 -3.65 1.01
USCrude 1 7.0 0 -4.45 -0.2
Simbol Saiz Lot Jarak1 Berhenti & Had Swap Long2 Swap Short2