Simbol Saiz Lot Jarak * Berhenti & Had Swap * Beli Swap * Jual
UKBrent 1 89.0 0 -3.66 0.36
USCrude 1 90.0 0 -6.24 0.384
Simbol Saiz Lot Jarak * Berhenti & Had Swap * Beli Swap * Jual
UKBrent 1 30.0 50 -0.366 0.036
USCrude 1 30.0 50 -0.624 0.0384
Simbol Saiz Lot Jarak * Berhenti & Had Swap * Beli Swap * Jual
UKBrent 1 9.7 0 -3.66 0.36
USCrude 1 9.8 0 -6.24 0.384
Simbol Saiz Lot Jarak * Berhenti & Had Swap * Beli Swap * Jual