Simbol Saiz Lot Jarak * Berhenti & Had Swap * Beli Swap * Jual
UKBrent 1 89.0 0 -3.65 1.01
USCrude 1 89.0 0 -4.45 -0.2
Simbol Saiz Lot Jarak * Berhenti & Had Swap * Beli Swap * Jual
UKBrent 1 286.0 0 -3.65 1.01
USCrude 1 286.0 0 -4.45 -0.2
Simbol Saiz Lot Jarak * Berhenti & Had Swap * Beli Swap * Jual
UKBrent 1 9.0 0 -3.65 1.01
USCrude 1 9.0 0 -4.45 -0.2
Simbol Saiz Lot Jarak * Berhenti & Had Swap * Beli Swap * Jual